खुल्ने समय: आईतबार देखि बिहिबार ( १० बजे देखि ५ बजे सम्म ) र शुक्रबार ३ बजे सम्म
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

सुदुरपश्चिम प्रदेश, डडेल्धुरा

योजना बिवरण

२०७८-०७९ मा ससर्त समानुकरण तर्फ स्वीकृत योजनाहरु
सम्पूर्ण जानकारी
२०७८-०७९ मा स्वीकृत समानुकरण तर्फका योजनाहरु
सम्पूर्ण जानकारी
०७७-७८ मा विवादित योजनाहरु
सम्पूर्ण जानकारी
०७८-०७९ को लागी माग भएका नयाँ योजनाहरु
सम्पूर्ण जानकारी
नेपाल सरकारबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा बझाङ्ग जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना/ कार्यक्रम र बिनियोजित रकम
सम्पूर्ण जानकारी
Developed by @ Mohrain WebSoft Pvt. Ltd.